Privatliv og GDPR

I forbindelse med din tilmelding ved KidsAid fundraising og børneevents behandler vi en række oplysninger om dig.

Opdateret pr. 2. februar 2023

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du deltager i vores arrangementer enten ved børneevents eller i forbindelse med fundraising-events.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for jeres deltagelse i KidsAid arrangementer. Vi videresælger aldrig oplysninger, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Nyhedsbrev
Ønsker du at blive fjernet fra vores nyhedsbrev, kan du gøre det via et link nederst i nyhedsbrevet. Du kan også skrive direkte til os på mail info@kidsaid.dk, så skal vi fjerne dig fra systemet.

KidsAid er dataansvarlig – kontaktinformation
KidsAid er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

KidsAid kan kontaktes her via mail på info@kidsaid.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er administration og afvikling af alle KidsAid arrangementer herunder både børneevents og fundraising arrangementer.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som deltager, holdkaptajn, ledsager, eller forælder til barn, hvilket omfatter:

 • Orientering om KidsAids aktiviteter.
 • Din rolle som holdkaptajn, spiller, ledsager eller på anden vis deltager ved KidsAid fundraising-events.
 • Fremsende faktura for tilmeldingsgebyret.
 • Fremsende relevant information til holdkaptajn og øvrige deltagere før, under og efter afvikling.
 • Fremsende informationer ifm. køb ved fundraising-event. Her vil vi spørge jer om tilladelse, inden I sættes i direkte kontakt med 3. part, som kan være en del af købet / donationen.
 • Upload af billede-fil med aftryk af scorekort, logo m.m. ifm. golf-events.
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi – arkiv for tidligere års arrangementer.
 • Din rolle som deltager ved et KidsAid-børneevent.
 • Deltagelse i KidsAid konkurrencer.
 • Ansøgninger om ønsker, fødselsdagsønsker, ferieaktiviteter, billetter.
 • Invitationer til events.
 • Informationer omkring events.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af 1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og KidsAid.

Foto og video
Som udgangspunkt er det et krav for tilmelding og deltagelse at vi ved events må tage billeder og bruge fremadrettet. Såfremt du ikke ønsker det, skal du kontakte KidsAid på mail: info@kidsaid.dk. Ønsker du på et senere tidspunkt at få video eller billede fjernet, må du også henvende dig.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger på

 • Deltagere ved fundraising-arrangementer.
 • Familier / forældre med syge børn, som er en del af KidsAids “univers”.
 • Børnene ift. sygdom, diagnoser m.m.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse, telefonnummer, DGU-nr (ifm. golf), når det omhandler fundraising. If forbindelse med børneevents er børnenes sygdom og hcp. en væsentlig forudsætning for deltagelse, og disse informationer behandles også. Ingen data ligger offentlig tilgængelig eller bruges på website eller SoMe uden samtykke.

Deling af dine persondata
Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vores host for domæner og databaser – Databehandleraftale.
 • KidsAids godkendte administratorer af website og dennes administrative område.
 • De afviklende golfklubber samt GolfBox ifm. golf-afvikling – Databehandleraftale.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Personoplysningerne behandlet af KidsAid indhentes alene hos deltagerne selv, eller hos holdkaptajn ifm. tilmelding til events.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du årligt deltager hos os og i op til fem år efter kalenderåret for afslutning af praktiske og administrative hensyn. 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.